Møtekalender og sakspapirer

Politiske møter

Klikk på en møtedato under, og du vil få opp møteinnkallinger med saksfremlegg og vedlegg, saksutskrifter og protokoller.

Klikk på er komitè eller et utvalg, og du vil få opp medlemsliste.

Alle politiske møter er åpne for publikum. Møter kan imidlertid lukkes ved behandling av saker som er unntatt offentlighet. Alle politiske sakspapirer skal være offentlig tilgjengelige, dersom det ikke er hjemmel i lov for å unnta dokumenter fra offentlighet.

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 25
29
11
9
6
29
26
24
21
Kommunestyret 8
14
25
23
20
12
10
7
5
9
Plan- og miljøutvalget 20
17
15
4
2
30
27
22
19
17
14
2
5
6
7
8
12
Helse- og omsorgsutvalget 2
13
12
8
31
26
23
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget 3
14
9
1
27
24
Havnestyret 17
6
1
31
19
16
Eldrerådet 27
16
11
24
28
13
30
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26
15
12
13
23
27
22
Arbeidsmiljøutvalget 25
27
21
12
Barn- og unges kommunestyre 2017/2018
Barn- og unges kommunestyre 2015/16 11
8
Barn- og unges kommunestyre 2016/2017 28
30
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen
Byggekomite boliger funksjonshemmede
Byggekomite for Brevik skole 1
18
2
9
5
Byggekomite for Hølen skole 9
Byggekomite for Ny Bjørlien skole 9
27
9
27
28
Byggekomite Grevlingen skole 9
Byggekomite Ny svømmehall Vestby Nord 26
2
26
23
21
16
27
27
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy 20
4
15
28
3
23
3
9
20
Byggekomite rehab 27
2
16
6
10
1
21
17
21
12
15
Byggekomite Vestby Ungdomsskole 19
24
Klagenemnda 29
9
6
29
26
24
Klagenemnda for eiendomsskatt
Klientutvalget
Legater og stiftelser
Partssammensatt utvalg 18
18
15
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan 7
7
13
27
15
Takstnemnda
Utvalg for reiselivsplan for Vestby 13
15
13
Utvalg for revidering av etiske retningslinjer 30
5
11
Valgstyret 21
Takstnemnda
Klagenemnda for eiendomsskatt
Klagenemnda
Klientutvalget
Valgstyret
Byggekomite ny svømmehall Vestby nord
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen
Ungdomsråd
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy
Valgkomite
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan
Partssammensatt utvalg
Plan- og miljøutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Barn- og unges kommunestyre
Helse- og omsorgsutvalget
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Havnestyret
Byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken

Tips en venn Skriv ut