Møtekalender og sakspapirer

Politiske møter

Klikk på en møtedato under, og du vil få opp møteinnkallinger med saksfremlegg og vedlegg, saksutskrifter og protokoller.

Klikk på er komité eller et utvalg, og du vil få opp medlemsliste.

Alle politiske møter er åpne for publikum. Møter kan imidlertid lukkes ved behandling av saker som er unntatt offentlighet. Alle politiske sakspapirer skal være offentlig tilgjengelige, dersom det ikke er hjemmel i lov for å unnta dokumenter fra offentlighet.

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 23
6
3
8
12
26
21
25
30
27
Kommunestyret 13
20
24
22
28
26
4
9
13
11
15
Plan- og miljøutvalget 16
2
7
27
2
29
19
29
14
18
23
20
18
Helse- og omsorgsutvalget 8
19
14
27
1
29
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget 9
27
15
28
2
28
Havnestyret 15
5
3
31
13
18
22
Eldrerådet 25
29
26
31
6
30
31
22
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31
28
28
6
29
24
21
Barn- og unges kommunestyre 2017/2018 19
6
Barn- og unges kommunestyre 2016/2017 15
31
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen 20
23
27
26
29
18
Byggekomite boliger funksjonshemmede
Byggekomite for Brevik skole 27
5
22
15
24
Byggekomite for Hølen skole 6
Byggekomite for Ny Bjørlien skole 9
28
20
29
12
Byggekomite Grevlingen skole 16
24
Byggekomite Ny svømmehall Vestby Nord 11
21
10
26
16
17
16
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy 8
2
26
21
2
4
Byggekomite rehab 18
15
16
Byggekomite Vestby Ungdomsskole 21
10
Klagenemnda 23
3
21
Klagenemnda for eiendomsskatt
Klientutvalget
Legater og stiftelser
Partssammensatt utvalg 27
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan 18
7
9
16
Takstnemnda
Utvalg for reiselivsplan for Vestby 20
18
Utvalg for revidering av etiske retningslinjer
Valgstyret 6
12
13
Arbeidsmiljøutvalget 27
4