Møtekalender og sakspapirer

Politiske møter

Klikk på en møtedato under, og du vil få opp møteinnkallinger med saksfremlegg og vedlegg, saksutskrifter og protokoller.

Klikk på er komité eller et utvalg, og du vil få opp medlemsliste.

Alle politiske møter er åpne for publikum. Møter kan imidlertid lukkes ved behandling av saker som er unntatt offentlighet. Alle politiske sakspapirer skal være offentlig tilgjengelige, dersom det ikke er hjemmel i lov for å unnta dokumenter fra offentlighet.

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 22
5
9
14
11
27
24
29
26
14
Kommunestyret 12
19
23
28
25
10
15
12
10
14
Plan- og miljøutvalget 15
26
16
7
4
21
17
22
19
17
Helse- og omsorgsutvalget 14
7
18
13
27
31
28
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget 1
19
14
27
1
29
Havnestyret 17
14
6
5
24
21
Eldrerådet 31
14
23
30
8
19
17
21
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6
13
5
11
16
20
Arbeidsmiljøutvalget 22
31
31
30
Barn- og unges kommunestyre 2017/2018 28
31
Barn- og unges kommunestyre 2015/16
Barn- og unges kommunestyre 2016/2017
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen 18
15
20
31
14
14
Byggekomite boliger funksjonshemmede
Byggekomite for Brevik skole 9
14
4
27
Byggekomite for Hølen skole
Byggekomite for Ny Bjørlien skole 2
27
3
Byggekomite Grevlingen skole 13
Byggekomite Ny svømmehall Vestby Nord
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy 19
21
14
11
Byggekomite rehab 11
Byggekomite Vestby Ungdomsskole 26
Klagenemnda 5
Klagenemnda for eiendomsskatt
Klientutvalget
Legater og stiftelser 22
Partssammensatt utvalg 9
14
11
24
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan 5
20
11
Takstnemnda 14
15
Utvalg for reiselivsplan for Vestby
Utvalg for revidering av etiske retningslinjer
Valgstyret 29
Takstnemnda
Klagenemnda for eiendomsskatt
Klagenemnda
Klientutvalget
Valgstyret
Byggekomite ny svømmehall Vestby nord
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen
Ungdomsråd
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy
Valgkomite
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan
Partssammensatt utvalg
Plan- og miljøutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Barn- og unges kommunestyre 17
28
Helse- og omsorgsutvalget
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Havnestyret
Byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken 9
28
18
25
12

Tips en venn Skriv ut