Møtekalender og sakspapirer

Politiske møter

Klikk på en møtedato under, og du vil få opp møteinnkallinger med saksfremlegg og vedlegg, saksutskrifter og protokoller.

Klikk på er komitè eller et utvalg, og du vil få opp medlemsliste.

Alle politiske møter er åpne for publikum. Møter kan imidlertid lukkes ved behandling av saker som er unntatt offentlighet. Alle politiske sakspapirer skal være offentlig tilgjengelige, dersom det ikke er hjemmel i lov for å unnta dokumenter fra offentlighet.

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 28
25
25
6
3
17
26
Kommunestyret 11
18
8
20
17
2
Plan- og miljøutvalget 14
4
19
29
27
20
19
5
Helse- og omsorgsutvalget 27
24
5
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget 26
25
6
Havnestyret 27
11
29
Eldrerådet 20
27
22
5
28
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5
2
7
4
Arbeidsmiljøutvalget 31
Barn- og unges kommunestyre 2017/2018
Barn- og unges kommunestyre 2015/16
Barn- og unges kommunestyre 2016/2017
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen 6
26
28
30
Byggekomite boliger funksjonshemmede
Byggekomite for Brevik skole 28
Byggekomite for Hølen skole
Byggekomite for Ny Bjørlien skole 6
8
19
25
Byggekomite Grevlingen skole
Byggekomite Ny svømmehall Vestby Nord 30
14
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy 26
13
27
30
Byggekomite rehab
Byggekomite Vestby Ungdomsskole
Klagenemnda 28
6
Klagenemnda for eiendomsskatt 3
29
Klientutvalget
Legater og stiftelser
Partssammensatt utvalg 28
25
3
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan 18
1
13
24
Takstnemnda
Utvalg for reiselivsplan for Vestby
Utvalg for revidering av etiske retningslinjer
Valgstyret 25
6
26
10
11
Klagenemnda for eiendomsskatt
Klagenemnda
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan
Klientutvalget
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy 13
Partssammensatt utvalg
Valgkomite
Byggekomite ny svømmehall Vestby nord 9
Valgstyret
Takstnemnda
Helse- og omsorgsutvalget
Kommunestyret 7
21
11
9
13
Barn- og unges kommunestyre 8
Byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken 27
8
7
14
13
8
6
26
12
Formannskapet 28
25
Plan- og miljøutvalget 19
16
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Havnestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tips en venn Skriv ut