Slik bestiller du time:

 • Registrer deg for influensavaksine via denne lenken til Helseboka
 • I Helseboka må du logge inn med din bank ID. Du kan nå registrere at du ønsker vaksine. 
 • Når du har registrert deg vil du motta en sms innen 1-3 døgn, og du kan bestille time via link i sms som passer for deg. NB! Pass på å fullføre hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.   
Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2021/2022. 
 
Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. For å få best og lengst effekt av influensavaksinen er det anbefalte tidspunktet for vaksinasjon oktober-desember. Full beskyttelse oppnås etter én til to uker. 

Personer i følgende risikogruppe bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:  
  o kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  o hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  o diabetes type 1 og 2
  o leversvikt eller nyresvikt
  o kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  o nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  o svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 
Vaksinering av personer utenom målgruppene
Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.
 
Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot koronavirus.
 
Det skal gå minst én uke mellom koronavaksine og influensavaksine 
 
For mer informasjon om influensa og influensavaksine, se FHI sine nettsider  eller snakk med fastlegen din.
 
 
Med vennlig hilsen
kommunehelsetjenesten i Vestby kommune