Fra kulturskolens sommerfestival

Informasjon om Vestby Kulturskole

Kulturskolen er et fritidstilbud som er åpent for alle. Det betyr at eleven og foresatte selv må søke om plass og bestemme hvor lenge man ønsker å være elev. Dette innebærer også at eleven og hjemmet har ansvar for oppmøte og ansvar for forberedelse mellom undervisningstimene. Da hjelper det naturligvis godt med oppmuntrende ord fra foreldre og foresatte.
 
Undervisningen: Undervisningen gis enkeltvis eller i gruppe og er tilpasset den enkelte elev. I tillegg til å lære å beherske et instrument, en kunsttype, teaterform eller dansestil, vil du bli kjent med mange som har samme interesse og kan delta i konserter, forestillinger og utstillinger. Undervisningen foregår i hovedsak på ettermiddag og kveldstid. Deltagelse i opptredener, konserter, utstillinger og forestillinger er et hovedmål og en integrert del av undervisningen. Vestby kulturskole har sin hovedbase i eget hus på Kultursenteret Vestby Prestegård, men tilbudene er også desentralisert til skoler og grendesentre i kommunen. Kulturskolen følger i hovedsak grunnskolens skolerute.
 
Undervisningsbestemmelser: Vestby kulturskole har egne undervisningsbestemmelser, vedtatt av kommunestyret. Disse er tilgjengelig her og vil bli tilsendt ved tildeling av plass. Når man takker ja til en plass på kulturskolen aksepterer man samtidig disse bestemmelsene.
Se Undervisningsbestemmelser Vestby kulturskole
 
Lokal læreplan: Vestby kulturskole har sin egen lokale læreplan, som utdyper kulturskolens plattform og undervisningens organisering. Den er tilgjengelig her: Lokal læreplan Vestby kulturskole.
 
Tips en venn Skriv ut