1. Kontakt fastlegen din i annen kommune og spør om du får vaksinen der.
  2. Hvis du ikke får tilbud om vaksine hos din fastlege, må du få en kort legeerklæring hvor det står hvilken prioriteringsgruppe du tilhører (kun prioriteringsgruppe, det er ikke nødvendig å opplyse diagnoser, sykehistorie osv.).
  3. Ring hjelpetelefonen i kommunen og gi informasjon om hvilken prioriteringsgruppe du tilhører. 
  4. Når vi kommer til din prioriteringsgruppe blir du kontaktet (per sms/telefon) og får da time til vaksinasjon. Du må ta med legeerklæringen til vaksinasjonen.

Prioriteringsgruppe 4b
Enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdom

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
     

Prioriteringsgruppe 5
Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand

(kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom, fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere), demens, kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk), hjerneslag.

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 

Prioriteringsgruppe 6
Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand som er listet opp under prioriteringsgruppe 5
 

Prioriteringsgruppe 7
Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand som er listet opp under prioriteringsgruppe 5