Sonsveien stasjon Foto: N. Svingheim, Jernbaneverket

Innføring av pendlerparkering ved Sonsveien stasjon

1. mars 2018 innfører Bane NOR pendlerparkering ved ti nye togstasjoner på Østlandet og i Trøndelag.

I Vestby kommune blir pendlerparkering innført på Sonsveien stasjon.

Pendlerparkering er et rimelig parkeringstilbud forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort). Ved å innføre pendlerparkering ved stasjonen, fjerner Bane NOR utfordringer knyttet til fremmedparkering og sikrer at det kun er togpendlere som benytter parkeringsplassen i arbeidstiden.

Regulær pendlerparkering koster kr. 100,- per 30-dagersperiode og betales med appen Bane NOR Parkering. Les mer om ordningen på Bane NORs' nettside www.banenor.no/parkering.

Dagparkering
Bane NOR avsetter et mindre antall parkeringsplasser til dagparkering. Dagparkering er et tilbud til reisende med enkeltbillett som trenger parkering mer sporadisk. Brukere betaler ved hjelp av betalingsautomat og legger synlig billett i vinduet på bilen.

Bane NOR har inngått avtale med et profesjonelt parkeringsselskap som skal drifte parkeringstilbudet. De vil kontrollere at brukerne av pendlerparkeringen har gyldig periodebillett og at parkering for øvrig skjer i tråd med gjeldende regelverk. I Vestby kommune driftes parkeringen av Park Nordic.

Ny parkeringsstrategi
Innføringen av prislagt pendlerparkering og dagparkering er et av flere virkemidler i Bane NORs nye parkeringsstrategi. Ved å ta betalt for parkeringen ønker de å motivere reisende som bor i nærheten av stasjonen, til å bruke andre fremkomstmidler enn privatbil. En prisøkning vil erfaringsmessig få flere til å vurdere sin bilbruk. Dermed øker sannsynligheten for at reisende som har et reelt behov for parkering, finner en ledig plass.

For ytterligere å stimulere til mindre bilbruk til stasjonene, vil også parkeringsfasilitetene for sykler oppgraderes. På sikt kommer det på plass nye, teknologiske løsninger som muliggjør en mer fleksibel bruk av parkeringsplassene ved stasjonene.

Den nye parkeringsstrategien har til hensikt å kunne gi de togreisende et bedre parkeringstilbud ved stasjonene og samtidig bidra til samfunnets mål om nullvekst i biltrafikk i og rundt byene. Parkeringsstrategien er tilgjengelig på Bane NORs nettside www.banenor.no/parkering.

Bane NORs parkeringstilbud
Bane NOR har ca. 19.000 parkeringsplasser fordelt på 259 stasjoner rundt om i landet. Parkeringsplassene er en viktig del av Bane NORs tilbud ved stasjonene. Parkering tilbys i tre kategorier:

  • Pendlerparkering er forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett. Betaling skjer via appen Bane NOR Parkering.
  • Dagparkering er et tilbud til reisende med enkeltbillett som trenger parkering mer sporadisk. Betaling skjer ved hjelp av betalingsautomat.
  • Gratisparkering. Ved mange stasjoner tilbys i dag de reisende å parkere gratis. Bane NOR har ingen kontroll med om brukerne av gratisparkeringen er reisende.

Et godt parkeringstilbud ved stasjonene er en viktig forutsetning for å få flest mulig til å velge tog framfor egen bil. Jo flere som tar toget, jo færre biler blir det på veiene. Dette er bra for miljøet og bidrar til bedre framkommelighet i trafikken for dem som må kjøre bil.

 

Med vennlig hilsen
Kamran Nikazm
Regionleder
Stasjoner, Region Øst

Tips en venn Skriv ut