Vestby kommunes historiske arkiver

Innholdsfortegnelse og arkivlister

Her finnes innholdsfortegnelser for de ulike arkivdelene.
Arkivlistene som er utarbeidet inneholder nærmere informasjon om hva som finnes i arkivet.

Arkivlistene er også tilgjengelig i papirkatalog på bibliotekene i Vestby og Son.

Vestby kommune: Innholdsfortegnelse 
    Folkevalgte organer og sentraladministrasjon
    Vestby kommune, manntallsnemnda, arkivliste    
    Vestby kommune, valgstyrer, arkivliste     
    Vestby kommune, formannskapet, arkivliste    
    Vestby kommune, bygdeboknemnda, arkivliste
    Vestby kommune, idrettsutvalget, arkivliste
    Vestby kommune, komiteen mossedagene, arkivliste  
    Vestby kommune, bautakomiteen, arkivliste    
    Vestby kommune, prøvenemnda for svenneprøver, arkivliste    
    Vestby kommune, reguleringskomiteen for hvitsten , arkivliste    
    Vestby kommune, byggekomiteen for herredshus , arkivliste
    Vestby kommune, møllekomiteen , arkivliste
    Økonomiforvaltning
    Vestby kommune, ligningsnemnda, arkivliste
    Vestby kommune, herredskommisjonen, arkivliste    
    Vestby kommune, skatteoppkreveren, arkivliste
    Vestby kommune, skatteutvalget, arkivliste
    Vestby kommune, kommunekassa, arkivliste    
    Vestby kommune, kommunerevisjonen, arkivliste    
    Kirke og kultur
    Vestby kommune, Vestby kirketilsyn/lønningsutvalg/menighetsråd, arkivliste
    Vestby kommune, Kapellkomiteen/komiteen for oppføring av bårerom Vestby kirke, arkivliste
    Vestby kommune, Garder kirketilsyn/lønningsutvalg/menighetsråd, arkivliste
    Vestby kommune, Såner kirketilsyn/lønningsutvalg/menighetsråd, arkivliste   
    Vestby kommune, Byggekomiteen for Såner kirke, arkivliste
    Vestby kommune, fellesstyret for folkeboksamlingene i Vestby, arkivliste
    Vestby kommune, Vestby folkeboksamling, arkivliste    
    Vestby kommune, Hølen og Såner folkeboksamling, arkivliste    
    Vestby kommune, Garder folkeboksamling, arkivliste    
    Vestby kommune, Hvitsten folkeboksamling, arkivliste
    Vestby kommune, samstyret for folkeboksamlingene i Vestby, arkivliste
    Vestby kommune, Hølen skoleboksamling, arkivliste
    Undervisning
    Vestby kommune, skolekommisjonen/skolestyret, arkivliste
    Vestby kommune, tilsynsutvalget for Kirkebygden/Vestby skolekrets, arkivliste 
    Vestby kommune, tilsynsutvalget for Erikstadbygden skolekrets, arkivliste
    Vestby kommune, tilsynsutvalget for Hølen skole, arkivliste
    Vestby kommune, tilsynsutvalget for Solhøy skole, arkivliste
    Vestby kommune, tilsynsutvalget for Hvitsten skolekrets, arkivliste
    Vestby kommune, tilsynsutvalget for Garder skolekrets, arkivliste    
    Vestby kommune, eksamensnemnda, arkivliste
    Vestby kommune, yrkesopplæringsnemnda, arkivliste    
    Vestby kommune, skolekomiteen av 1953, arkivliste
    Vestby kommune, byggekomiteen for ny linjedelt ungdomsskole, arkivliste
    Vestby kommune, byggekomiteen for Kirkebygden/Vestby skolekrets, arkivliste
    Vestby kommune, byggekomiteen for ny skole i Bjørlien skolekrets, arkivliste
    Vestby kommune, Vestby framhaldsskole, arkivliste    
    Vestby kommune, Vestby folkeskole, arkivliste
    Vestby kommune, Hvitsten folkeskole, arkivliste
    Vestby kommune, Galbybygdens krets, arkivliste    
    Vestby kommune, Tveter skole, arkivliste    
    Vestby kommune, Tannum skole, arkivliste
    Vestby kommune, Kjenn skole, arkivliste
    Vestby kommune, omgangsskole i Vestby sogn, arkivliste
    Vestby kommune, Erikstadbygden skole -Hølen skole, arkivliste
    Vestby kommune, Hølen skole, arkivliste    
    Vestby kommune, Garder skole, arkivliste
    Vestby kommune, Såner skole, arkivliste    
    Vestby kommune, Solhøy skole, arkivliste
    Vestby kommune, småskolen i Såner og Brevik krets, arkivliste    
    Vestby kommune, Hvitsten håndgjerningsskole, arkivliste
    Sosiale oppgaver
    Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigstyre, arkivliste    
    Vestby kommune, Garder sogns fattigkommisjon/fattigstyre, arkivliste
    Vestby kommune, Såner sogns fattigkommisjon/fattigstyre, arkivliste
    Vestby kommune, edruelighetsnemnda, arkivliste    
    Vestby kommune, vergerådet/barnevernsnemnda, arkivliste
    Vestby kommune, trygdenemnda, arkivliste
    Vestby kommune, skoletannpleienemnda, arkivliste
    Tekniske oppgaver
    Vestby kommune, Vestby bygningsråd og Såner bygningsråd, arkivliste    
    Vestby kommune, vegkomiteen, arkivliste    
    Vestby kommune, brannstyret, arkivliste
    Rettsstell
    Vestby kommune, overformynderiet, arkivliste    
    Nærings- og ressursforvaltning
    Vestby kommune, Hypotekbankens takstmann, arkivliste
    Vestby kommune, arbeidsnemnda for småbruk- og boliglån, arkivliste
    Vestby kommune, husnemnda, arkivliste
    Vestby kommune, jordstyret, arkivliste 
    Vestby kommune, skogutvalget, arkivliste    
    Vestby kommune, skogrådet, arkivliste   
    Krise- og reguleringstiltak
    Vestby kommune, provianteringsrådet, arkivliste
    Vestby kommune, forsyningsnemnda, arkivliste
    Vestby kommune, kontrollnemnda, arkivliste
    Vestby kommune, rekvireringsnemnda/husfordelingsnemnda, arkivliste    
    Kommunal næringsdrift
    Vestby kommune, vannverksstyret, arkivliste
    Vestby kommune, Vestby prestegjelds bygdemagasin, arkivliste    
    Vestby kommune, Vestby mølle, arkivliste 
    Vestby kommune, Grønlund pukkverk, arkivliste

Son kommune: Innholdsfortegnelse    
    Folkevalgte organer og sentraladministrasjon
    Son kommune, valgstyret, arkivliste
    Son kommune, formannskapet/bystyret, arkivliste    
    Son kommune, byutvidelseskomiteen, arkivliste    
    Son kommune, vei- og gatekomiteen, arkivliste    
    Son kommune, vannverkskomiteen, arkivliste    
    Son kommune, Soon WeekEnd, arkivliste    
    Son kommune, komiteen for minnesmerke over falne i Son, arkivliste    
    Folkeregister

    Son kommune, folkeregister, arkivliste
    Økonomiforvaltning
    Son kommune, ligningskommisjonen, arkivliste
    Son kommune, kemneren og kommunekassa, arkivliste
    Son kommune, kommunerevisjonen, arkivliste
    Undervisning
    Son kommune, skolekommisjonen/skolestyret, arkivliste    
    Son kommune, Son skoles tilsynsutvalg, arkivliste
    Son kommune, skolerådet, arkivliste    
    Son kommune, komiteen til bygging av ny skole, arkivliste    
    Son kommune, Son skole, arkivlister    
    Sosiale oppgaver
    Son kommune, fattigkommisjonen, arkivliste    
    Son kommune, vergerådet-barnevernsnemnda, arkivliste
    Son kommune, edruelighetsnemnda, arkivliste 
    Son kommune, tilsynsmannen for Riksforsikringsanstalten, arkivliste
    Son kommune, trygdekassa, arkivliste
    Son kommune, trygdenemnda, arkivliste    
    Son kommune, det stedlige fabrikktilsynet, arkivliste    
    Tekniske oppgaver
    Son kommune, bygnings- og reguleringskommisjonen, arkivliste    
    Son kommune, brannkommisjonen og feierkommisjonen, arkivliste
    Son kommune, brannsprøytekomiteen, arkivliste   
    Son kommune, vannverket, arkivliste 
    Son kommune, havnevesenet, arkivliste
    Rettsstell
    Son kommune, overformynderiet, arkivliste
    Krise- og reguleringstiltak
    Son kommune, kontrollnemnda/prisnemnda, arkivliste    
    Son kommune, Son komite for beskyttelsesrom/Son luftvern/Son luftvernkomite
    Son kommune, husfordelingsnemnda, arkivliste
    Kommunal næringsdrift
    Son telegrafstasjon, arkivliste    

Hølen kommune: Innholdsfortegnelse
    Folkevalgte organer og sentraladministrasjon

    Hølen kommune, manntallsnemnda, arkivliste
    Hølen kommune, formannskapet/kommunestyret, arkivliste
    Hølen kommune, vannverkskomiteen, arkivliste
    Økonomiforvaltning
    Hølen kommune, ligningsvesenet, arkivliste    
    Hølen kommune, kommunekassa, arkivliste 
    Hølen kommune, kemneren, arkivliste
    Kirke og kultur
    Hølen kommune, skoleboksamling, arkivliste
    Undervisning
    Hølen kommune, skolekomiteen nye Hølen skole, arkivliste    
    Hølen kommune, skolerådet, arkivliste
    Hølen kommune, Hølen skole, arkivliste
    Hølen kommune, skolestyret, arkivliste    
    Sosiale oppgaver

    Hølen kommune, fattigvesenet, arkivliste    
    Hølen kommune, vergerådet, arkivliste
    Hølen kommune, kretssykekassa trygdekassa, arkivliste    
    Hølen kommune, alderspensjonen, arkivliste
    Tekniske oppgaver
    Hølen kommune, bygningskommisjonen, arkivliste
    Hølen kommune, brannkommisjonen, arkivliste    
    Rettsstell
    Hølen kommune, forliksrådet, arkivliste 
    Krise- og reguleringstiltak
    Hølen kommune, provianteringsrådet, arkivlister 
    Hølen kommune, forsyningsnemnda, arkivliste
    Kommunal næringsdrift
    Hølen kommune, brennevinsamlaget, arkivliste
    Hølen kommune, everket, arkivliste
    Hølen telegrafstasjon, arkivliste 

Tips en venn Skriv ut