Vestby - Folkevalgte organer og sentraladministrasjon

Vestby - Folkevalgte organer og sentraladministrasjon

Innholdsfortegnelse:

 • Vestby kommune, manntallsnemda, arkivliste
 • Vestby kommune, valgstyrer, arkivliste
 • Vestby kommune, formannskapet, arkivliste
 • Vestby kommune, bygdeboknemnda, arkivliste
 • Vestby kommune, idrettsutvalget, arkivliste
 • Vestby kommune, komiteen mossedagene, arkivliste
 • Vestby kommune, bautakomiteen, arkivliste
 • Vestby kommune, prøvekomiteen, arkivliste
 • Vestby kommune, prøvenemnda for svenneprøver, arkivlista
 • Vestby kommune, reguleringskomiteen for Hvitsten, arkivliste
 • Vestby kommune, byggekomiteen for herredshus, arkivliste
 • Vestby kommune, møllekomiteen, arkivliste

 

Vestby - Økonomiforvaltning

Vestby - Økonomiforvaltning

Innholdsfortegnelse:

 • Vestby kommune, ligningsnemnda, arkivliste
 • Vestby kommune, herredskommisjonen, arkivliste
 • Vestby kommune, skatteoppkreveren, arkivliste
 • Vestby kommune, skatteutvalget, arkivliste
 • Vestby kommune, kommunekassa, arkivliste
 • Vestby kommune, kommunerevisjonen, arkivliste

 

Vestby - Kirke og kultur

Vestby - Kirke og kultur

Innholdsfortegnelse:

 •     Vestby kommune, Vestby kirketilsyn/lønningsutvalg/menighetsråd, arkivliste
 •     Vestby kommune, Kapellkomiteen/komiteen for oppføring av bårerom Vestby kirke, arkivliste
 •     Vestby kommune, Garder kirketilsyn/lønningsutvalg/menighetsråd, arkivliste
 •     Vestby kommune, Såner kirketilsyn/lønningsutvalg/menighetsråd, arkivliste   
 •     Vestby kommune, Byggekomiteen for Såner kirke, arkivliste
 •     Vestby kommune, fellesstyret for folkeboksamlingene i Vestby, arkivliste
 •     Vestby kommune, Vestby folkeboksamling, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Hølen og Såner folkeboksamling, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Garder folkeboksamling, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Hvitsten folkeboksamling, arkivliste
 •     Vestby kommune, samstyret for folkeboksamlingene i Vestby, arkivliste
 •     Vestby kommune, Hølen skoleboksamling, arkivliste

 

Vestby - Undervisning

Vestby - Undervisning

Innholdsfortegnelse:

 •     Vestby kommune, skolekommisjonen/skolestyret, arkivliste
 •     Vestby kommune, tilsynsutvalget for Kirkebygden/Vestby skolekrets, arkivliste 
 •     Vestby kommune, tilsynsutvalget for Erikstadbygden skolekrets, arkivliste
 •     Vestby kommune, tilsynsutvalget for Hølen skole, arkivliste
 •     Vestby kommune, tilsynsutvalget for Solhøy skole, arkivliste
 •     Vestby kommune, tilsynsutvalget for Hvitsten skolekrets, arkivliste
 •     Vestby kommune, tilsynsutvalget for Garder skolekrets, arkivliste    
 •     Vestby kommune, eksamensnemnda, arkivliste
 •     Vestby kommune, yrkesopplæringsnemnda, arkivliste    
 •     Vestby kommune, skolekomiteen av 1953, arkivliste
 •     Vestby kommune, byggekomiteen for ny linjedelt ungdomsskole, arkivliste
 •     Vestby kommune, byggekomiteen for Kirkebygden/Vestby skolekrets, arkivliste
 •     Vestby kommune, byggekomiteen for ny skole i Bjørlien skolekrets, arkivliste
 •     Vestby kommune, Vestby framhaldsskole, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Vestby folkeskole, arkivliste
 •     Vestby kommune, Hvitsten folkeskole, arkivliste
 •     Vestby kommune, Galbybygdens krets, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Tveter skole, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Tannum skole, arkivliste
 •     Vestby kommune, Kjenn skole, arkivliste
 •     Vestby kommune, omgangsskole i Vestby sogn, arkivliste
 •     Vestby kommune, Erikstadbygden skole -Hølen skole, arkivliste
 •     Vestby kommune, Hølen skole, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Garder skole, arkivliste
 •     Vestby kommune, Såner skole, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Solhøy skole, arkivliste
 •     Vestby kommune, småskolen i Såner og Brevik krets, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Hvitsten håndgjerningsskole, arkivliste

 

Vestby - Sosiale oppgaver

Vestby - Sosiale oppgaver

Innholdsfortegnelse:

 •     Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigstyre, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Garder sogns fattigkommisjon/fattigstyre, arkivliste
 •     Vestby kommune, Såner sogns fattigkommisjon/fattigstyre, arkivliste
 •     Vestby kommune, edruelighetsnemnda, arkivliste    
 •     Vestby kommune, vergerådet/barnevernsnemnda, arkivliste
 •     Vestby kommune, trygdenemnda, arkivliste
 •     Vestby kommune, skoletannpleienemnda, arkivliste

 

Vestby - Tekniske oppgaver

Vestby - Tekniske oppgaver

Innholdsfortegnelse:

 •     Vestby kommune, Vestby bygningsråd og Såner bygningsråd, arkivliste    
 •     Vestby kommune, vegkomiteen, arkivliste    
 •     Vestby kommune, brannstyret, arkivliste

Vestby - Nærings- og ressursforvaltning

Vestby - Nærings- og ressursforvaltning

Innholdsfortegnelse:

 •     Vestby kommune, Hypotekbankens takstmann, arkivliste
 •     Vestby kommune, arbeidsnemnda for småbruk- og boliglån, arkivliste
 •     Vestby kommune, husnemnda, arkivliste
 •     Vestby kommune, jordstyret, arkivliste 
 •     Vestby kommune, skogutvalget, arkivliste    
 •     Vestby kommune, skogrådet, arkivliste   

Vestby - Krise- og reguleringstiltak

Vestby - Krise- og reguleringstiltak

Innholdsfortegnelse:

 •     Vestby kommune, provianteringsrådet, arkivliste
 •     Vestby kommune, forsyningsnemnda, arkivliste
 •     Vestby kommune, kontrollnemnda, arkivliste
 •     Vestby kommune, rekvireringsnemnda/husfordelingsnemnda, arkivliste    

Vestby - Kommunal næringsdrift

Vestby - Kommunal næringsdrift

Innholdsfortegnelse:

 •     Vestby kommune, vannverksstyret, arkivliste
 •     Vestby kommune, Vestby prestegjelds bygdemagasin, arkivliste    
 •     Vestby kommune, Vestby mølle, arkivliste 
 •     Vestby kommune, Grønlund pukkverk, arkivliste

Son - Folkevalgte organer og sentraladministrasjon

Son - Folkevalgte organer og sentraladministrasjon

Innholdsfortegnelse:

 •     Son kommune, valgstyret, arkivliste
 •     Son kommune, formannskapet/bystyret, arkivliste    
 •     Son kommune, byutvidelseskomiteen, arkivliste    
 •     Son kommune, vei- og gatekomiteen, arkivliste    
 •     Son kommune, vannverkskomiteen, arkivliste    
 •     Son kommune, Soon WeekEnd, arkivliste    
 •     Son kommune, komiteen for minnesmerke over falne i Son, arkivliste   

Son - Økonomiforvaltning

Son - Økonomiforvaltning

Innholdsfortegnelse:

 •     Son kommune, ligningskommisjonen, arkivliste
 •     Son kommune, kemneren og kommunekassa, arkivliste
 •     Son kommune, kommunerevisjonen, arkivliste

Son - Undervisning

Son - Undervisning

Innholdsfortegnelse:

 •     Son kommune, skolekommisjonen/skolestyret, arkivliste    
 •     Son kommune, Son skoles tilsynsutvalg, arkivliste
 •     Son kommune, skolerådet, arkivliste    
 •     Son kommune, komiteen til bygging av ny skole, arkivliste    
 •     Son kommune, Son skole, arkivlister   

Son - Sosiale grupper

Son - Sosiale grupper

Innholdsfortegnelse:

 •     Son kommune, fattigkommisjonen, arkivliste    
 •     Son kommune, vergerådet-barnevernsnemnda, arkivliste
 •     Son kommune, edruelighetsnemnda, arkivliste 
 •     Son kommune, tilsynsmannen for Riksforsikringsanstalten, arkivliste
 •     Son kommune, trygdekassa, arkivliste
 •     Son kommune, trygdenemnda, arkivliste    
 •     Son kommune, det stedlige fabrikktilsynet, arkivliste 

Son - Tekniske oppgaver og næringsdrift

Son - Tekniske oppgaver og næringsdrift

Innholdsfortegnelse:

 •     Son kommune, bygnings- og reguleringskommisjonen, arkivliste    
 •     Son kommune, brannkommisjonen og feierkommisjonen, arkivliste
 •     Son kommune, brannsprøytekomiteen, arkivliste   
 •     Son kommune, vannverket, arkivliste 
 •     Son kommune, havnevesenet, arkivliste

Son telegrafstasjon, arkivliste  

Son - Krise- og reguleringstiltak

Son - Krise- og reguleringstiltak

Innholdsfortegnelse:

 •     Son kommune, kontrollnemnda/prisnemnda, arkivliste    
 •     Son kommune, Son komite for beskyttelsesrom/Son luftvern/Son luftvernkomite
 •     Son kommune, husfordelingsnemnda, arkivliste

Hølen - Folkevalgte organer og sentraladministrasjon

Hølen - Folkevalgte organer og sentraladministrasjon

Innholdsfortegnelse:

 •     Hølen kommune, manntallsnemnda, arkivliste
 •     Hølen kommune, formannskapet/kommunestyret, arkivliste
 •     Hølen kommune, vannverkskomiteen, arkivliste

Hølen - Økonomiforvaltning

Hølen - Økonomiforvaltning

Innholdsfortegnelse:

 •     Hølen kommune, ligningsvesenet, arkivliste    
 •     Hølen kommune, kommunekassa, arkivliste 
 •     Hølen kommune, kemneren, arkivliste

Hølen - Undervisning

Hølen - Undervisning

Innholdsfortegnelse:

 •     Hølen kommune, skolekomiteen nye Hølen skole, arkivliste    
 •     Hølen kommune, skolerådet, arkivliste
 •     Hølen kommune, Hølen skole, arkivliste
 •     Hølen kommune, skolestyret, arkivliste  

Hølen - Sosiale oppgaver

Hølen - Sosiale oppgaver

Innholdsfortegnelse:

 •     Hølen kommune, fattigvesenet, arkivliste    
 •     Hølen kommune, vergerådet, arkivliste
 •     Hølen kommune, kretssykekassa trygdekassa, arkivliste    
 •     Hølen kommune, alderspensjonen, arkivliste

Hølen - Tekniske oppgaver

Hølen - Tekniske oppgaver

Innholdsfortegnelse:

 •     Hølen kommune, bygningskommisjonen, arkivliste
 •     Hølen kommune, brannkommisjonen, arkivliste

Hølen - Krise- og reguleringstiltak

Hølen - Krise- og reguleringstiltak

Innholdsfortegnelse:

 •     Hølen kommune, provianteringsrådet, arkivlister 
 •     Hølen kommune, forsyningsnemnda, arkivliste

 

Hølen - Kommunal næringsdrift

Hølen - Kommunal næringsdrift

Innholdsfortegnelse:

 •     Hølen kommune, brennevinsamlaget, arkivliste
 •     Hølen kommune, everket, arkivliste
 •     Hølen telegrafstasjon, arkivliste