Skolefritidsordningen - SFO

Det er tilbud om SFO før og etter skoletid for elever i 1.- 4. trinn. Funksjonshemmede barn til og med 7. trinn kan gis plass dersom de etter sakkyndig vurdering er funnet å ha utbytte av opphold i SFO.

SFO er foreldrebetalt og barna må meldes inn. Påmeldingen gjelder til og med 4. trinn, eller inntil plassen sies opp. Frist for påmelding til høsthalvåret er 15. mars. Det gjøres oppmerksom på at det er er to måneders oppsigelse av plassen. Vennligst les vedtektene for SFO. Påmeldingen gjøres via Søknadsportalen. 

For mer informasjon om åpningstider og stengte dager les her.

Første skoledag august 2024

Første skoledag er mandag 19. august 2024. Før sommerferien blir barna invitert til førskoledag for neste skoleårs 1.klassinger. Foreldrene blir invitert til foreldremøte i mai/ juni.

Oversikt over ferie og fridager for skoleåret 2024/2025 kan åpnes her.