Det oppgraderte uteområdet gir mulighet for lek, aktiviteter og hvile. Lekeplassen er lagt fint i terrenget, fjellknauser og store trær er beholdt og lager ulike soner. Sonene er tilpasset barnas alder, de yngste barna har fått egne lekeapparat og et god luftig og lyst «sovehus». Rundt det store klatreapparatet er det anlagt sykkelløype med kiosk og ladestasjon. Det er romslige sandkasser med gjørmekjøkken og en eventyrskog med lekehus og bukkene-bruse-bro. Det er anlagt to kjøkkenhager med plantekasser, bærbusker og kasser for varmkompost.  
Barnehagen må vente noen uker på parkbelysningen som vil lyse opp lekeplassen på ettermiddagene i den mørke årstiden. 

Det primære materialvalget er tre, sandkassene er laget av eik, mens klatrestativer, lekehus og husker er i robinia. 

Uteområdet er et samarbeid mellom resultatområdene barnehage, eiendom, kommunalteknikk, Svein Tyreng as (graveentreprenør) og Trigonor (leverandør av lekeapparater).