Kjenner du noen aktuelle kandidater?

Kjenner du noen som er engasjert i Viken-samfunnet, og som ønsker å bidra til at våre flerkulturelle innbyggere i Viken blir hørt i saker som er viktige for dem? 
Og som har tid og lyst til å bidra i utviklingen av Viken som region? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Foreslåtte kandidater må være forespurt på forhånd. Den viktigste egenskapen for kandidater som foreslås er engasjement og interesse for samfunnsspørsmål fra en innvandrers ståsted.
Det er også viktig at de behersker godt norsk.

Forslag sendes til Viken innen 11. februar 2021

Valg av flerkulturelt råd foretas av Viken fylkesting.

Forslag sendes inn via denne lenken innen 11. februar

Forslagene må gi en god og utfyllende beskrivelse av kandidaten, og redegjøre for hvorfor han eller hun foreslås som medlem av flerkulturelt råd.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: fylkestingssekretariatet@viken.no

Hva er Flerkulturelt råd?

Flerkulturelt råd vil ha samme oppbygning som de lovpålagte medvirkningsorganene Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser og Eldrerådet. Det skal bestå av 9 medlemmer fra relevante organisasjoner og 3 medlemmer fra Viken fylkesting – til sammen 12 medlemmer.

Flerkulturelt råd skal sikre god dialog mellom innvandrerbefolkningen i Viken, folkevalgte og andre deler av Viken-samfunnet.
Flerkulturelt råd skal uttale seg om politiske saker og sikre at innvandrer-perspektiver ivaretas i planarbeid, samarbeidsavtaler, partnerskap og når fylkeskommunen fungerer som pådriver i den regionale utviklingen på integreringsområdet.

Fokus for et flerkulturelt råd kan blant annet være likeverdige offentlige tjenester, integreringsrelaterte spørsmål, et mangfoldig arbeidsliv, kvalifisering av innvandrere, deltagelse på offentlige og sivile arenaer og opplæring og utdanning.