Av hensyn til smittevern og Covid-19 må det praktiseres skriftlig påmelding. Ved stor interesse må møtet deles. 

Påmelding sendes på e-post til Mari Gjølberg Ålerud  

Navn på samtlige deltakere oppgis i påmeldingen. Det blir avkryssing på navneliste i dør ved ankomst.

Frist for påmelding er torsdag 30. juli. 

Velkommen!