Du er her: Nyheter
Kvikksand område i Hølen

Invitasjon til informasjonsmøte om kvikkleire i Hølen, 10. september

I forbindelse med kvikkleireforekomstene i Hølen, ønsker Vestby kommune å informere berørte innbyggere og inviterer til informasjonsmøte.

Når: 10. september
 
Tid:  klokken 17:30 til 19:00

Hvor:  Kultursalen på Grevlingen skole. Det bes om at inngangen fra vest langs skolebygget rett ved sandbanen benyttes.

Bakgrunn
Norges vassdrags- og energidirektorat har utført regional oversiktskartlegging av kvikkleire og påvist kvikkleire flere steder i Vestby kommune. Oversiktskartleggingen er ikke en utfyllende kartlegging hvor alle områder med kvikkleire har blitt påvist, og det kan finnes områder med kvikkleire som ikke er kartlagt enda.

I forbindelse med masseutgliding i Hølenelva/Såna har Statens vegvesen våren 2018 utført omfattende grunnundersøkelser ved Hølenbruene og funnet kvikkleire i området. 

Konsekvenser
Ras og utglidinger kan forekomme på utsatte områder gjennom overbelastning som kan skyldes naturlige årsaker ved store regnmengder og overfylte bekker og elver, eller gjennom menneskelige tiltak som graving, drenering eller andre terrengbelastninger. Grunnet dette må alle som har eiendom i det aktuelle området søke Vestby kommune om alle inngrep på egen eiendom. Dette gjelder blant annet graving, drenering, flytting av masser og alle slags nybygg.

Hva skjer videre
Statens vegvesen skal utføre omfattende sikringsarbeid med steinlegging i deler av vassdraget i området. Videre skal kommunen foreta grunnundersøkelser langs Hølenelva nedover mot Sonskilen. 

På informasjonsmøtet vil Vestby kommune informere om søknadsplikt ved tiltak, samt videre fremdrift for grunnundersøkelser. Geoteknikker fra Statens vegvesen vil være tilstede for å informere og svare på spørsmål i forhold til sikringsarbeidene ved Hølenbruene.