Planavdelingen vil presentere utfordringene knyttet til området, samt de forventninger som ligger til det videre planarbeidet. 

I etterkant av møtet håper vi å kunne få gode innspill og merknader som danner et godt grunnlag for det videre planarbeidet.

Fra kommunen stiller medarbeidere fra planavdelingen. 

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.