Møtene vil bli holdt mellom 18:00 - 20:00 ved Amfi/scene på Brevik skole:

Tirsdag 19.10.2021
Torsdag 21.10.2021

Tirsdag 26.10.2021
Torsdag 28.10.2021

Vestby kommune arbeider med områderegulering for Store Brevik. Bakgrunnen for arbeidet med områdereguleringen er en avtale mellom kommunen og Store Brevik velforening fra 2016, der det er avtalt at kommunen gjennom en reguleringsplan skal avklare eiendomsforholdene i området. OBOS eier store deler av området i dag, men det er ønskelig med overskjøting av offentlige veier til kommunen og offentlige friområder og fellesarealer til Store Brevik Velforening. Områdereguleringen skal erstatte 10 reguleringsplaner og 3 bebyggelsesplaner. Dette vil forenkle byggesaksbehandlingen for tiltak innenfor området.

Kommunen vil stille med dokumenter og plankart, og saksbehandlere som kan besvare spørsmål til planen. På møtene vil det bli avholdt en kort presentasjon om planen. Deretter vil det bli mulighet til å prate med oss enkeltvis og få svar på spørsmål dere har. Presentasjonen vil holdes i starten av hvert møte, men vi vil være tilgjengelig helt frem til kl. 20 for spørsmål. De som kun har spørsmål kan derfor komme når de ønsker innenfor det oppsatte tidsrommet.

Det er ikke behov for påmelding.