DATO: 17. mars
STED: Digitalt møte på Teams – egen lenke blir sendt ut etter påmeldingsfristen
TIDSPUNKT: 18.00 – 20.30

HOVEDMÅL: Gi innblikk i spillemiddelordningen, se muligheter til å realisere anleggsplaner, og bevisstgjøring om prosessen ved søknad om tilskudd gjennom spillemidler.

MÅLGRUPPE: Frivillige lag, foreninger og velforeninger i Vestby kommune, som har intensjon om å bygge anlegg eller som ønsker mer informasjon om hvordan få støtte til anlegg.

INNHOLD:
1. Hva er spillemidler? Årshjul og saksgang
2. Kommunens rolle og ansvar
3. Krav og bestemmelser
4. Forankring av prosjekter
5. Trender
6. Spørsmål/oppsummering

PÅMELDINGSFRIST: 15. mars – TRYKK HER FOR PÅMELDING


Les mer om Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet