Jordmortjeneste

Jordmortjenesten holder til i helsestasjonens lokaler i Vestby Rådhus. De kan treffes etter timeavtale.

Jordmortjenestens oppgaver omfatter :

  • Helseundersøkelser og rådgivning til gravide med oppfølging og henvisning ved behov

Kommunen skal ha en jordmortjeneste (Kommunehelsetjenestens § 1 – 3).

Målgruppe:

  • Gravide kvinner og deres familie
  • Kvinner som nettopp har født

Jordmortjenestens oppgaver er definert i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste § 2 – 3

Tjenesten omfatter :

  • Tilbud til alle gravide om oppfølging hos jordmor.
  • Oppfølgingen omfatter helseundersøkelser, rådgivning, informasjon og støtte for at svangerskap, fødsel og barseltid skal forløpe mest mulig naturlig.
  • Tilbud om samtale etter fødselen, hjemmebesøk er mulig.
  • Hjelp til å bearbeide tidligere vanskelige fødselsopplevelser.

Jordmor samarbeider med den gravides egen lege, sykehus eller fylkeslegen i Akershus.

I Vestby kommune har vi to jordmødre i 150% stilling. De foretar undersøkelser av den gravide og gir råd og veiledning.

Tips en venn Skriv ut