All varetransport kan gå som før fram til bårehuset nordfra i Randembakken

Parkeringsplassen nord for sykehjemmet og ved hovedinngangen kan benyttes av publikum.

Se skisse for rasområde ved sykehjemmet

Skissen viser hvor raset har gått og hvordan veiene er stengt. Det er mulig å ankomme hovedinngangen fra syd ved å kjøre Randemveien og Randembrekka. Gangveien fram til hovedinngangen er åpnet.

Kommunen samarbeider med Ngi for å vurdere hva som må gjøres for å sikre veien og området. Veien og parkeringsplassen kommer til å bli stengt inntil en endelig konklusjon er gjort. Foreløpig konklusjon er at veien og parkeringsplassen stenges og at ytterligere undersøkelser utføres umiddelbart på nyåret.

Saken følges opp  og ny informasjon legges ut etterhvert.

Kommunalteknikk