Følgende anbefalinger gjelder for nærkontakter nå:

For hustandsmedlemmer og tilsvarende nære: 
Uvaksinerte hustandsmedlemmer anbefales å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller å teste seg selv daglig med selvtest i 7 dager eller teste seg annen hver dag med PCR test i 7 dager. I Vestby skal dette gjennomføres ved at første test bestilles på testsenteret. Da blir det tatt både PCR og hurtigtest, og hvis hurtigtesten er negativ så trenger man ikke å være i karantene. Så får man med seg et sett med 5 hurtigtester hjem, som man skal ta de 5 påfølgende dagene etter man har mottatt svar på PCR-test. Hvis man får positiv hurtigtest, så må man holde seg hjemme og bestille PCR-test på testsenteret. Videre oppfølging vil da bli gitt av kommunens smittesporerteam.

Delvaksinerte anbefales å ta en test så snart som mulig

Fullvaksinerte eller de som har gjennomgått covid-19 anbefales ingen tiltak.

 

For de som er definert som nærkontakter (ikke hustandsmedlemmer): 
Uvaksinerte bør ta en test så snart som mulig.

Delvaksinerte  og fullvaksinerte eller de som har gjennomgått covid-19 anbefales ingen tiltak

Helsedirektoratets råd for nedjustert TISK vil finnes oppdatert på deres nettsider.