Kartlegging biologisk mangfold Vestby kommune

Kartlegging av biologisk mangfold

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner for Kolås, Vestby – utenfor sentrum, og Gang- og sykkelvei langs Erikstadveien, vil BioFokus AS gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold i disse områdene. Arbeidene vil gjennomføres i uke 38-40.

I de tilfeller hvor undersøkelser utføres på privat grunn, vil grunneiere kontaktes på stedet.

Kart over områdene som skal kartlegges ligger i menyen til høyre, under "mer info".
 

Tips en venn Skriv ut