Kartportalen i Follo

Kartportalen er et samarbeid mellom alle kommunene i Follo: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Her finner du den kartportalen til FOLLOKART.

Kartportalen

Her kan du laste ned Kommunekart- app for mobile enheter.

Hva finner du på Follokart?
I denne portalen kan du søke på eiendom (gnr/bnr), adresse, interessante steder som barnehager, skoler, idrettsanlegg m.v. Du finner arealet på eiendommen der du bor, kommuneplan med planbestemmelser, landbrukskart, skole-/valg-/grunnkretser og du kan måle avstander og arealer. Du vil også finne flybilder, kulturminner, biologisk mangfold, turplanleggingskart og landbrukskart.

Totalt er det mulig å søke blant 60 000 eiendommer, 50 000 adresser og mer enn 75 000 bygninger. Det er også mulig å finne områder hvor det er satt i gang arbeid med nye reguleringsplaner.

Follokart er integrert med Byggsøk, noe som gjør det mulig for utbyggere å hente kart-, plan- og eierinformasjon direkte inn i en byggesøknad/melding og sende denne elektronisk til kommunen. Du kan også finne ledige næringstomter.

Follokart for saksbehandlere er integrert med arealplanarkiv, lokal matrikkel og kommunenes saksbehandlersystem. Integrasjon av løsninger bidrar til intern effektivisering.


Follokart_bok.png


Rettigheter og bruk
Det er ikke tillatt å benytte data fra Kartportalen til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av portalen er gratis under forutsetning av at det henvises til Kartportalen som kilde. NB! Data fra Kartportalen kan ikke benyttes som situasjonskart ved byggesøknader. Kontakt Servicekontoret for bestilling av kart.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i det kartet som publiseres her (for eksempel hva angår eiendommens areal, usikre/ikke oppmålte eiendomsgrenser, høydedata). Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.

Kommunene er ulike
Det gjøres oppmerksom på at informasjonen som er tilgjengelig i kartportalen, varierer fra kommune til kommune. Dette gjelder for eksempel turplanleggingskart.

Tips en venn Skriv ut