Follokart

Follokart_kommunekart.png  

Kultur

Follokart_Kultur.png 

Rettigheter og bruk

Ikke-kommersiell bruk av portalen er gratis. Det er ikke tillatt å benytte data fra Follokart til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. 

Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindene, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.

Vær oppmerksom på at data fra Follokart ikke kan benyttes som situasjonskart ved byggesøknader. Situasjonskart bestiller du fra kommunens e-torg.