Kjempebjørnkjeks

Hjelp oss med å bli kvitt planten kjempebjørnekjeks!

Kjempebjørnekjeks er en fremmed art i Norge og står oppført på Norsk Svarteliste 2007. Denne planten ønsker vi å bli kvitt av to grunner: 1) plantesaften er giftig og gir brannskader på huden, 2) planten sprer seg langs bekker og veikanter, sånn at andre planter ikke kan vokse der.

Kjempebjørnekjeks fins særlig i områder hvor det foregår menneskelig aktivitet. Hovedsakelig vokser den i vegetasjonsbelter langs veier, jernbaner og vassdrag (inkl. fuktig løvskog), men arten kan også vokse i enger, på næringsarealer, i hager, på skrotemark og i edelløvskog.

Arten er under spredning i Norge og mange kommuner bruker store ressurser på å fjerne den. Derfor oppfordres hageeiere og andre til å følge godt med i sitt nærmiljø og tipse kommunen om eventuelle funn av planten.

Informasjonsskriv om kjempebjørnekjeks

Vi ønsker melding om funn av planten. Vennligst benytt skjema under.

Funn av fremmede arterFunn av fremmede arter

Tips en venn Skriv ut