God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. Bli med på dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde!

Les mer om regler for trafikksikker vegetasjon på vår temaside.