Teten

PositiviTeten fritidsklubb

Klubbtilbud for unge og voksne funksjonshemmede torsdager.

Klubben er et møtested for unge og voksne funksjonshemmede, med åpen kafé, musikk, dans og en del andre aktiviteter. Det settes opp program for hvert halvår.

Sted: Teten Ungdomshus, Vestby sentrum

Åpningstid:

  • torsdag kl. 18.00 - 21.00

Klubben er åpen torsdager i perioden 1. september til 31. mai,
bortsett fra jul, påske og andre helligdager.

Ansatte:
Klubbleder og 2 klubbarbeidere

Ansvarlig leder Teten Ungdomshus:
Anne Marit Engen, leder ungdom og fritid
tlf: 98 20 35 31

 

Tips en venn Skriv ut