Det forutsettes at

 • Virksomheten har behov for tilskudd for å dekke inntektsbortfall grunnet lokale og nasjonale smitteverntiltak.
 • Virksomheten er skattepliktig og har forretningsadresse i Vestby kommune.
 • Søker kan bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms. Dette gjøres ved å legge ved skatteattest, eventuelt legge ved godkjent nedbetalingsavtale.
 • Søker oppgir hvilken annen offentlig støtte som er mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 • Virksomheter under konkursbegjæring eller lignede ikke kan søke.

 

Søknadsfrist og søknadsskjema: Søknadsfrist var 22. mars 2021. Resultatet av fordelingen ligger tilgjengelig på siden Politikk - Politisk møtekalender - Formannskapets møte 26. april 2021.


Behandling og tildeling

 • Vestby er tildelt 4 494 373 NOK.
 • Kommunene har betydelig frihet i å tilpasse hvem som får støtte avhengig av lokal situasjon.
 • Regelverket for offentlig støtte gjelder.
 • Formannskapet i Vestby vedtar tildelingen.
 • Etter vedtak offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere. 
   

Ønsker du mer informasjon?
For mer informasjon, kontakt spesialrådgiver Oddveig Hallingstad Trovik på e-post: Oddveig.Trovik@vestby.kommune.no