Kommunale barnehager

Det er 8 kommunale barnehager i Vestby.

Åpningstider
De fleste barnehagene har åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 17.00.  Barnehageåret går fra 01.08. til 31.07 påfølgende år. 

Barnehagene er åpne mandag til fredag. Barnehagene er stengt fem planleggingsdager, jul- og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagene er sommerstengt 2 uker, de midterste ukene i juli, oftest uke 28 og 29. Barna skal ha minst 4 ukers ferie.

Barnehagen er for barnet

 • En arena for lek og samhandling
 • En arena for individuell og sosial utvikling
 • En epoke i barndommen
 • Et møte med nye utfordringer
 • Opplevelsen av å være en del av nærmiljøet

Barnehagen er for foreldrene

 • Et tilbud om omsorg, tilsyn, oppdragelse og læring
 • Et kompletterende miljø til hjemmet
 • Arenea for påvirkning av barns oppvekstbetingelser

Barnehagen er for samfunnet

 • Ivaretakelse av viktige samfunnsoppgaver
 • Kulturformidler, verdiformidler og holdningsskapende
 • Synliggjøring av oppvekstvilkår for barn i alderen fra 0 til 6 år
 • Forebyggende barnevern
 • Integrering av barn med spesielle behov
 • Integrering av barn fra ulike kulturer/minoriterer
   
Tips en venn Skriv ut