Son skole

Leie av lokaler i øvrige skoler/gymsaler i Vestby kommune

Gjelder Vestby skole, Son skole, Garder skole og Vestby ungdomsskole. Se egen info om leie av Hølen skole.

Rektor ved den enkelte skole er ansvarlig for utleie ved disse skolene.
Søknad sendes direkte til skolen man ønsker å leie lokaler i. Samme leieregler og leiepriser gjelder for alle kommunale bygg.

Søknadsfrist:
Frist for å søke om leie av lokaler til faste aktiviteter i kommunale skolebygg er
1. juni  for påfølgende skoleår.

Leie av Hølen skole:

 • Utleiekontoret tildeler tid til faste aktiviteter/trening i gymsalen i nye Hølen skole for sesongen 2018/2019. Her gjelder søknadsfristen 1. mai.
  Søknad om leie sendes via elektronisk skjema Søknad om leie av kultur- og idrettsarenaer under Selvbetjening til høyre på siden
   
 • Henvendelser om leie av gymsalen til enkeltarrangementer/aktiviteter kan skje gjennom hele året.
  Henvendelser rettes til Utleiekontoret
   
 • Rektor er ansvarlig for all øvrig bruk av Hølen skole (som ikke gjelder gymsalen). Forespørseler rettes direkte til Hølen skole.

 

Utleie av øvrige skoler/kulturlokaler;
Bjørlien som del av Pepperstad Grendesenter, Grevlingen skole og kultursenter og Brevik skole og grendesenter koordineres av Utleiekontoret.

Se nærmere info om hvert enkelt anlegg under Utleie av lokaler og anlegg

Tips en venn Skriv ut