Psykisk helse - lavterskeltibud til innbyggere i Vestby kommune

Psykisk helse - kommunalt lavterskeltilbud annenhver tirsdag

Er du bekymret for egen eller andres psykiske helse?

Trenger du informasjon om hva som finnes av tilbud i og utenfor kommunen?

Har du behov for hjelp til å finne ut hvordan søke om tjenester eller tilbud?

Trenger du råd eller veiledning…?

Resultatområde Rehabilitering har åpent for drop in annenhver tirsdag kl. 17:00 – 20:00.

Sted: rehab-bygget 2. etasje (samme bygg som NAV)

Alle kan komme innom og ta kontakt med oss, enten du er bekymret for egen eller andres psykiske helse, om du vil snakke om bekymring for bruk av rusmidler -  eget eller andres, om du trenger råd og veiledning, hjelp til å finne frem i det offentlige eller i kraft av at du er pårørende. Henvisning fra lege eller sykehus er ikke nødvendig.

Tilbudet er gratis

Om du heller vil ringe oss, treffer du oss på telefon 474 69 020.
 

Les også omtale i Vestby avis