Resultatområdeleder ved Kommunalteknikk er Sverre Gjølstad

Kommunalteknikk

Resultatområdeleder for kommunalteknikk er Sverre Gjølstad.

Resultatområdet omfatter vannforsyning, avløpsanlegg, renovasjon, brannvern og feiing.

Innunder resultatområdet inngår også bil- og maskinforvaltning og samferdsel.

Forurensingsloven inngår som en av de viktigste lovene som forvaltes.
Vi har nå også fått ansvar for å registrere oljetanker, og framtiden krever kontroll av disse.
 

Tips en venn Skriv ut