Kommunedelplan for friluftsliv Foto: Vestby avis

Vedtatt – kommunedelplan for friluftsliv

  Vestby kommunestyre har 09.10.2017 egengodkjent Kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven...
Kartlagte og verdsatte friluftsområder

­­­­­­Offentlig ettersyn – kommunedelplan for friluftsliv og kartlagte friluftsområder

Formannskapet har i møte 06.03.2017 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for friluftsliv ut til offentlig ettersyn. Formålet med kommunedelpl...
Friluftsområder i Vestby

Planprogram for kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 vedtatt

Planprogram for kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 ble behandlet og vedtatt i formannskapet 04.05.2015. Vi takker for alle innsendte innspill...
Friluftsområder i Vestby

Kunngjøring:

Oppstart av planarbeid med kommunedelplan for friluftsliv

Vestby kommune starter nå arbeidet med kommunedelplan for friluftsliv. Kommunedelplanen for friluftsliv skal være en langsiktig plan for friluftsli...