Kartlagte friluftsområder

De kartlagte friluftsområdene, med detaljerte områdebeskrivelser er lagt inn i Miljødirektoratets kartbase. I Naturbase må man velge kartlag «Kartlagte friluftsområder». Når man da trykker på et område, etter å ha valgt «identifiser» i fanen over kartet, får man muligheten til å åpne faktaark. Faktaarkene viser all informasjonen som er kartlagt for de enkelte områdene


Kommunedelplan for friluftsliv vedtatt av Vestby kommunestyre 09.10.2017