Jente på sykkel_illustrasjonsfoto

Oppstart av planarbeid med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv

Vestby kommune starter nå arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv.
Vestby Arena

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022

Har dere anleggsønsker innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv?

Fristen for å sende inn innspill til handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022 er 1. september 2018.
Vestby Arena

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026

Hele planen ble revidert i 2014/2015. Ny plan ble vedtatt av kommunestyret 9. november 2015. Ny hovedrullering av hele planen vil skje innen 4 år.