Kommunedelplan klima og energi 2018-2029

Vedtatt – kommunedelplan for klima og energi

Vestby kommunestyre har 12.2.2018 vedtatt kommunedelplan etter plan- og bygningsloven. Kommunedelplan for klima og energi skal være kommunens strat...
Vestby kirke

Fastsatt planprogram for Kommunedelplan for klima og energi

Formannskapet har på møte den 9.5.2016 fastsatt planprogram for Kommunedelplan for klima og energi.
Vestby kirke

Oppstart av planarbeid med kommunedelplan for klima og energi

Vestby kommune starter nå arbeidet med kommunedelplan for klima og energi. Samtidig legges planprogram for kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn....
Vestby kirke

Kommunedelplan for klima og energi

Vestby kommunestyre har 21. juni 2010 egengodkjent kommunedelplan for klima og energi. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven.