Vestby kirke

Kommunedelplan for klima og energi

Vestby kommunestyre har 21. juni 2010 egengodkjent kommunedelplan for klima og energi. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Planen omfatter en beskrivelse av situasjonen med hensyn til klimagassutslipp og energibruk i Vestby kommune, samt en tiltaksplan for innsatsområdene energi, klima og kommunal drift. 

Kommunedelplanen kan lastes ned her.

Tips en venn Skriv ut