Kommunedelplan klima og energi 2018-2029

Vedtatt – kommunedelplan for klima og energi

Vestby kommunestyre har 12.2.2018 vedtatt kommunedelplan etter plan- og bygningsloven. Kommunedelplan for klima og energi skal være kommunens strat...
Brygga i Hvitsten

Vedtatt – kommunedelplan for kulturminner – kulturminneplan

Vestby kommunestyre har 24.4.2017 egengodkjent kommunedelplan for kulturminner - Kulturminneplan. Formålet med kulturminneplanen er å gi en oversik...
Illustrasjon til Kulturminneplan

Offentlig ettersyn av Kulturminneplan

Formannskapet har 29.8.2016 vedtatt å legge forslag til Kommunedelplan for kulturminner ut til offentlig ettersyn.
Pålebrygge på Emmerstad

Arbeid med Kommunedelplan for kulturminner

 – ny rapport om registrering og verdisetting av kulturminner er ferdigstilt For litt over et år siden startet Vestby kommune arbeidet med Kommuned...
Vestby prestegård

Kommunedelplan for kulturminner

Vestby kommune starter nå arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner. Arbeidet ledes av kommunens planavdeling i samarbeid med resultatområde kultur...