Brygga i Hvitsten

Vedtatt – kommunedelplan for kulturminner – kulturminneplan

Vestby kommunestyre har 24.4.2017 egengodkjent kommunedelplan for kulturminner - Kulturminneplan. Formålet med kulturminneplanen er å gi en oversik...
Pålebrygge på Emmerstad

Arbeid med Kommunedelplan for kulturminner

 – ny rapport om registrering og verdisetting av kulturminner er ferdigstilt For litt over et år siden startet Vestby kommune arbeidet med Kommuned...
Vestby prestegård

Kommunedelplan for kulturminner

Vestby kommune starter nå arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner. Arbeidet ledes av kommunens planavdeling i samarbeid med resultatområde kultur...