Folkemøte i Son og Vestby

Mandag 23. mai fra klokken 12.00 - 15.00 Son Kulturkirke, peisestuen
eller
Tirsdag 24. mai fra klokken 12.00- 15.00 Vestby Seniorsenteret, Rådhusgata

Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre- Logo
Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre- Logo

Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre

Utgangspunktet for «Leve hele livet» er å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre lever gode liv og deltar i fellesskapet. Dette må vi sammen finne ut av – vi har alle et ansvar for at innbyggere i Vestby opplever en god og verdig alderdom. 

Hvordan kan vi legge til rette for å nå satsningsområdene i Eldreplanen og «Leve hele livet»-reformen i Vestby? Vi trenger dine innspill og kommentarer!
 
Satsningsområdene i reformen omhandler:
Et aldersvennlig Norge
Mat og måltider
Aktivitet og fellesskap
Helsehjelp
Sammenheng i tjenestene

Hva tenker du?

Gjennomføringen av møte vil bli en kort presentasjon av nytt utkast til Eldreplan og «Leve hele livet»-reformen. Deretter blir alle deltakerne satt sammen i grupper hvor vi kan gjennomføre en «rundt bordet- diskusjon». Det vil være en representant som vil skrive ned konklusjonene i diskusjonene og det blir en kort presentasjon fra hvert bord til slutt. Dette arbeidet vil så bygge grunnlaget for det videre arbeidet i utvikling av tiltak.

Det er fint å kunne forberede seg litt, under Aktuelle sider finner du utkast til Eldreplanen og informasjon om "Leve hele livet" reformen med gode idéer og forslag til gode tiltak. 

Velkommen!