Vestby kommunes våpenskjold

Kommunepsykolog i Vestby kommune

1. september tiltrer Vestby kommunes nye kommunepsykolog i Rehabiliteringsavdelingen. 

Kommunepsykologen vil holde til  i Rådhusgt. 6B ved Søknadsenheten. 

Stillingen skal benyttes til samhandling mellom Resultatområde Rehabilitering og Resultatområde Helse og barnevern for utvikling av tjenester til både barn, voksne og familier. 

Oppgavene vil være system- og samfunnsrettet og blant annet planlegge for lavterskel-  og  helsefremmende tiltak, forebyggende arbeid og fagstøtte til personell.

Vi ønsker kommunepsykologen velkommen!

Resultatområde Rehabilitering