Bruk av kommunevåpen

Kommunen må gi tillatelse til at kommunevåpenet blir brukt.

Som hovedregel kan Vestby kommunes våpen bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

Kommunevåpenet skal ikke brukes til markedsføring eller profilering av andre interesser enn kommunens egne.