Vestby kommunevåpen

Kommunevåpenet for Vestby kommune

Vestby kommunes kommunevåpen er i rødt og har tre gull kløverbladkors, to over ett.

Våpenet ble godkjent 18.6.1982 og er tegnet av Bjørn Linnestad.

Kløverbladkorsene symboliserer de tre kirkesognene i kommunen historisk sett; Vestby, Garder og Såner. (I dag er det fire kirkesogn i Vestby. Hvitsten ble godkjent som eget kirkesogn fra 01.03.1998.)

Kommunen har også tre naturlige havner; Emmerstad, Kjøvangen og Sonskilen.

Korsformen med kløverbladene er gammel og inngår i dag blant annet i Den norske kirkes våpen.

Kommunen må gi tillatelse til at kommunevåpenet blir brukt.

Som hovedregel kan Vestby kommunes våpen bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

Kommunevåpenet skal ikke brukes til markedsføring eller profilering av andre interesser enn kommunens egne.

Normalforskrifter for kommunenes bruk av kommunevåpen vedtatt av styret i Norske Kommuners Sentralforbund 12.11.1976 legges til grunn for bruken av våpenet.

Tips en venn Skriv ut