Byggesaksavdelingens rolle

Byggesaksavdelingen er pliktig til å gi generell veiledning

Vi veileder deg om reglene i plan- og bygningsloven. Mange tror at vi skal hjelpe med alle de ulike sidene i en byggesaksprosess.

Som myndighet skal vi behandle søknader. Derfor kan vi ikke hjelpe til med å prosjektere, søke om eller gjennomføre tiltaket.

Hvis du trenger hjelp til byggesaksprosessen, må du kontakte en privat aktør

Det kan være en arkitekt, entreprenør, byggteknisk rådgiver eller liknende. Trenger du råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, bør du kontakte en byggteknisk konsulent eller en advokat.

Som offentlig myndighet har vi ikke lov å anbefale noen private aktører. 

Når bør du kontakte kommunen?

Det er din oppgave å vurdere om tiltaket etter byggesaksregelverket er søknadspliktig og om det faktisk er mulig å gjennomføre. Hvis du for eksempel bor i blokk, rekkehus, hensynssone eller strandsonen kan regelverket være vanskelig å vurdere.

I slike tilfeller kan du kontakte oss skriftlig så vi kan ta en konkret vurdering av det du planlegger.  

Før du kontakter byggesaksavdelingen

Før du tar kontakt med kommunen, bør du ha klar informasjon om byggetiltaket. Det kan være kart, tegninger, skisser eller en klar beskrivelse av spørsmålene du ønsker svar på.

Husk at jo bedre informasjon vi får, desto bedre veiledning kan vi gi. Ofte kan vi svare på telefon. 

 

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte med byggesak for gjensidig å informere om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Det gjelder spesielt større eller kompliserte tiltak der regelverket kan være noe krevende å forstå.

Før forhåndskonferansen må du sende oss de konkrete spørsmålene du lurer på, samt tegninger, kart og den dokumentasjonen vi trenger for å svare på disse spørsmålene.

Bestill forhåndskonferanse

Ofte kan spørsmålene du har besvares på e-post, i brev eller på telefon som forespørsel.

Skjema for forhåndskonferanse finner du lenger ned på siden.

Forhåndskonferanser er gebyrbelagt, og koster 1.500 kroner for en halvtime. Trenger du mer tid, koster hver påbegynte halvtime deretter 1.500 kroner.

Hva kommunen ikke kan svare på

Byggesaksavdelingen kan ikke forhåndsgodkjenne søknader.

Vi kan heller ikke på forhånd svare på utfallet av en dispensasjonssøknad eller klage.