Kontaktinformasjon

Rektor

Undervisnings
inspektør         

Undervisnings
inspektør         
SFO-leder   
Bjørnhild K. Engen Kristin Måleng Line Grønland Marit Lysø
64 98 07 62 64 98 07 63 64 98 07 80 64 98 07 65

 

Klasse Kontaktlærer
1a Elisabeth Bakke Sevaldsen
1b Linda Therese Mongstad
2a Mona Blix Marthinsen
2b Hege Røed Kleven
3a Birgitte Owesen-Lein Nybråten
3b Rigmor Aardalen
3c Lise Sørum
4a Ineke Grannes
4b Nina Karoline Fraas
5a Anja Ulrika Wallestad
5b Anita Flølo
5c Maiken Saxebøl
6a Kristin J. Hartberg
6b Mona Grafsrønningen
6c Stine Helgestad
7a Anita Hauglum Slettene
7b Stein Ivar Iversen

 

1. teamrom Telefon: 64 98 07 71 / 64 98 07 81
2. teamrom Telefon: 64 98 07 72 / 64 98 07 82
3. teamrom Telefon: 64 98 07 73 / 64 98 07 83
4. teamrom Telefon: 64 98 07 74 / 64 98 07 84
5. teamrom Telefon: 64 98 07 75 / 64 98 07 85
6. teamrom Telefon: 64 98 07 76 / 64 98 07 86
7. teamrom Telefon: 64 98 07 77 / 64 98 07 87

 

Tips en venn Skriv ut