Kontaktinformasjon

Garder skole er en underavdeling av Vestby skole. 

 

Rektor Undervisningsinspektør Undervisningsinspektør
Elisabeth Berger   Frøydis Glomstein Ola H Raumli
64 98 07 22 64 98 07 23 64 98 07 24

 

Hovedbygg
Hovedbygg
Tips en venn Skriv ut