Kontaktinformasjon

 

Rektor Undervisnings
inspektør
Undervisnings
inspektør
SFO-leder
Hilde Elisabeth Mytting Ivy Hansen Frode Kristensen Åse Angvik Eriksen
64 98 00 23 64 98 00 26 64 98 00 25 64 98 00 24


 

Klasse Kontaktlærer
1a Katrine T. Hovland
1b Anette Tønsberg
2a Hanne Ekren
2b Anita Torp
2c Brita Sirirud
3a Mona Iren Nordskag
3b Gudrun Lisa Gaballa
3c Anne-Lene Tveit
4a Charlotte Knudsen
4b Martin G. Ruud
4c Andreas Meek
5a Lise Knutsen
5b Anne-Line Larsen
6a Ronny Gullesen
6b Karin Fyrand-Westby
6c Ronny Eikås-Olsen
7a Irene Ludvigsen
7b Hege Hjemmen

 

Tips en venn Skriv ut