Skolens ledelse


Brevik skole og grendesenters ledelse består av:

Rektor


Undervisnings      
inspektør

Undervisnings
inspektør
SFO-leder
Line Lofstad Andersen Christine Holm Silje E. Krosby-Sæther Ellen Fleisje Andreassen
64 98 02 33 64 98 02 30 64 98 02 32 93 21 49 55

 

Klasse Kontaktlærer
1a Marianne B. Valdal
1b Brita Sirirud
2a              Linda Habberstad
2b Hanne E. Jacobsen
3a Heidi Lang-Ree
3b Eva Knutsen
4a Marianne Sandaker
4b Øivor Tomter Skaug
5a Hanne Kristin Hansen og Siri Moland
6a Ivar Andersen
6b Bjørg Hovden
7a Trine Strømnes
7b Sidsel Forsberg

Oppdatert 18.10.2019