Kontaktinformasjon

Rektor Undervisnings
inspektør

Undervisnings
inspektør

SFO-leder
Elisabeth Berger Frøydis
Glomstein
Ola
Herje Raumli
Tonje
Storli Henriksen

 

Klasse Kontaktlærer
1a Tore Magnussen/Helene Conradi
1b Carine Nilsen/ Helene Conradi
1c Malin Nilsen/ Helene Conradi
2a Monica Wergeland
2b Vigdis Larsen
2c Mette Herskedal
3a Maria Maråk
3b Tone Borgen Landerud
3c Dagny Jegstad
4a Linda Charlotte Hørtun
4b Kjerstin Hannestad
4c Hanne Gurbye Sand Munkerud
5a Berit Arnesen
5b Trine Orholm
5c Ragnhild Gretland
6a Mona Anita Berger
6b Evy Marianne Solli
6c Trine Porsvik Forfang
7a Monica Bukkvold
7b Susanne Høsøien
7c Jade Storbråten

Oppdatert 7.11.2019