Elg i vinterlandskap

Kontaktpersoner ved viltpåkjørsler

Vilt- og fiskeforvaltningen i Vestby kommune

Fallvilthåndtering Vestby kommune

Nedenfor følger liste over personer i Vestby som bes kontaktet i tilfelle påkjørsler av vilt på vei eller jernbane, funn av fallvilt o.l.: 

Vennligst forsøk å kontakte personene i den rekkefølge de står oppført på listen: 

  • Vidar Holthe mob  913 72 179 hovedansvarlig
  • John Johansen mob  951 75 815 hovedansvarlig
  • Simen Grimsrud mob  957 56 422
  • Kåre Mørk mob  957 77 225 
  • Arnkjell Johansen mob  917 44 700

Se oversikt over rovviltkontakter i Oslo & Akershus